transport żywności

Transport żywności odgrywa ważną rolę w łańcuchu spożywczym. Zależy od niego zadowolenie i zdrowie konsumentów. To rodzaj transportu, który wymaga zachowania najwyższych standardów sanitarnych. Dowiedz się, jakie wymogi musi spełnić przewoźnik produktów spożywczych.

Przewoźnik wykonujący usługi dotyczące transportu żywności powinien spełniać bardzo restrykcyjne warunki – podobnie jak producenci jedzenia. Ma obowiązek do stosowania się do przepisów, wdrażania systemów, posiadania certyfikatów czy korzystania z różnych wytycznych. Do zasad trzeba się bezwzględnie stosować, bo odstępstwa od wymagań to złamanie przepisów i są podstawą do nałożenia sankcji karnych.

Jakie wyzwania czekają przewoźnika żywności?

Od nich zależy zachowanie wartości produktów oraz bezpieczeństwo odbiorcy. Do głównych wyzwań należy między innymi:

  • zapewnienie odpowiednich warunków przewozu i sprzętu,
  • zapewnienie najwyższych standardów jakości,
  • presja czasu (transport musi być szybko zrealizowany, bo wiele produktów spożywczych ulega szybko zepsuciu, ma krótkie terminy ważności),
  • właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami,
  • ochrona przed zanieczyszczeniami,
  • ochrona przed zwierzętami, szkodnikami,
  • nadzór nad przewozem.

Wybrane środki transportu żywności

W transporcie żywności zwykle wykorzystuje się transport drogowy, bo jest on mobilny i funkcjonalny. Do często stosowanych środków transportu należą chłodnie, izotermy, mroźnie i cysterny.

Przewożone są różnorodne produkty – mleczne, roślinne, pochodzenia zwierzęcego, produkty świeże, mrożone, produkty sypkie, suche, ciekłe i inne. Każdy rodzaj żywności wymaga innego przygotowania. Kluczowe znaczenie ma właściwy dobór opakowania oraz środka transportu, by zadbać o bezpieczeństwo żywności w procesie transportowym.

Ważne jest m.in. monitorowanie temperatury podczas przewozu, utrzymanie stanu technicznego powierzchni, utrzymanie higieny. Znaczenie mają także warunki zachowania odpowiedniej temperatury produktów spożywczych.

Systemy i certyfikaty

Transport żywności jest jednym z kluczowych elementów łańcucha dostaw, dlatego wymagania w transporcie produktów spożywczych są bardzo duże. Warto też zadbać o uzyskanie konkretnych certyfikatów.

Firmy zajmujące się dystrybucją żywności są zobowiązane, by wdrożyć zasady systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Jego rolą jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego jedzenia przez identyfikację i ustalenie skali zagrożeń jej bezpieczeństwa.

Równie ważne są certyfikaty, które świadczą o spełnieniu wysokich standardów w transporcie żywności. To dowód na profesjonalizm, wiarygodność i wizerunek firmy, co ma znaczenie na liczbę zleceń.

KwK, f: photosforyou / pixabay