transport a spedycja - różnice

W branży transportu, spedycji i logistyki pojęcia te bywają często ze sobą mylone. Nie powinny jednak być stosowane zamiennie. Transport realizuje przewóz ładunków, a spedycja to obszar odpowiedzialny za jego organizację. Poznaj dokładne różnice.

Co to jest spedycja?

Spedycja obejmuje szeroki zakres czynności prawnych i faktycznych, które są związane przede wszystkim z organizacją przewozu towaru. Jest ona częścią szerszych działań logistycznych. Odpowiedzialność firmy spedycyjnej jest szersza, bo jej działalność wykracza poza sam transport towarów.

W ramach tych usług oferowane są między innymi przygotowanie przesyłki do przewozu, wystawienie listu przewozowego, załadunek towaru, ubezpieczenie ładunku i wysłanie paczki. Głównym celem spedycji jest zorganizowanie transportu przy jak najlepszej optymalizacji kosztów i efektywności.

Spedycja jest działalnością dotyczącą organizowania przewozu towarów. Polega na przyjmowaniu zleceń spedycyjnych, zawieraniu umów, wyborze środka transportu, ubezpieczaniu towarów, przygotowaniu i odbiorze przesyłki, wykonaniu odprawy celnej, przekazaniu przesyłki odbiorcy.

Podstawowe zadania spedytora

Spedytor ma różne obowiązki, do jego zadań należą m.in. kompletowanie niezbędnych dokumentów, konwojowanie przesyłki, przygotowanie protokołu o stanie przesyłki oraz magazynowanie towaru. Może to być także między innymi przyjmowanie zleceń, wybór środków transportu, nadawanie, odbieranie, przeładowywanie, rozładowywanie i przekazywanie przesyłek, doradztwo spedycyjne, ubezpieczanie przewożonych towarów oraz przygotowywanie ładunków do odpraw celnych.

Czym jest transport?

Wyróżnia się transport powietrzny i powierzchniowy, a ten dzieli się na wodny (śródlądowy i morski) oraz lądowy (drogowy, kolejowy, rurociągowy). Transport to szereg czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą różnych środków. Jest to szersze pojęcie niż transport – spedycja dotyczy wszystkiego, co wiąże się z organizacją transportu.

Podmiot jest odpowiedzialny za przewóz danego towaru z punktu A do punktu B. Nie obejmuje on czynności dodatkowych, które mogą się z nim wiązać. Transport krajowy lub międzynarodowy może łączyć różne rodzaje środków transportu w różnej kombinacji w ramach zlecenia transportu mieszanego lub intermodalnego. Transport odbywa się wtedy za pomocą różnych środków, m.in. pojazdów drogowych, pociągów, statków czy samolotów. Często łączy się różne z nich, część trasy towar pokonuje samochodami, a część samolotem lub drogą morską.

Co łączy spedycję i transport?

Są to dziedziny, które muszą współpracować. Transport jest najważniejszym elementem procesu logistycznego. Sprawia, że jest realizowany przewóz towaru w określone miejsce i w ustalonym czasie. Jednak transport nie może działać bez spedycji. Ona z kolei sprawia, że możliwa jest nadzór i kontrola nad procesami koniecznymi do prawidłowej realizacji transportu.

Firma spedycyjna nie musi realizować usług transportowych, może je zlecać. Zwykle te typy działalności są jednak połączone, czyli jedna firma zajmuje się zarówno transportem, jak i spedycją, co wpływa na szybkość i efekt realizacji zadań.

KwK, f: flo222 / pixabay