pies w podróży

Wymogi w transporcie międzynarodowym zwierząt domowych mogą się różnić w zależności od kraju, do którego zwierzę jest transportowane. Ważne, czy dane państwo należy na przykład do Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne dotyczące przeprowadzania takiego transportu.

Transport jest bardzo stresujący dla zwierząt, dlatego przepisy prawa dotyczące ich przewozu często są bardzo surowe. Na przewoźników z Polski rozmaite obostrzenia nakłada także Unia Europejska. Najważniejszą zasadą przewozu jest maksymalna ochrona zwierzęcia.

Z podróżą wiąże się też wiele obowiązków po stronie właściciela i organizatora przewozu – samolotem, pociągiem, busem czy samochodem.

Ogólne wymogi dotyczące przewozu zwierząt domowych

  • Zwierzę powinno mieć aktualną książeczkę zdrowia i/lub certyfikat zdrowia wystawiony przez weterynarza.
  • Zwierzę powinno zostać zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym wymaganym przez kraj, do którego jest transportowane. Wymagane szczepienia mogą się różnić w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują choroby takie jak wścieklizna, nosówka i parwowiroza. Warto sprawdzić aktualne wymagania przed podróżą.
  • W wybranych krajach wymagane jest też leczenie przeciwko tasiemcowi Echinococcus multilocularis, jeżeli obszar docelowy jest wolny od tego tasiemca (Irlandia, Malta, Finlandia, Norwegia i Irlandia Północna).
  • Wymagany jest też ważny europejski paszport dla zwierząt domowych, jeśli pies, kot czy fretka podróżuje z państwa Unii Europejskiej lub Irlandii Północnej do innego państwa UE lub Irlandii Północnej. Ewentualnie niezbędne będzie unijne świadectwo zdrowia zwierzęcia, jeśli podróżuje z państwa, które do UE nie należy.

Zawiera opis i dane zwierzęcia domowego, m.in. na temat jego mikroczipu lub tatuażu, wpis dotyczący szczepienia przeciwko wściekliźnie i dane kontaktowe właściciela oraz weterynarza, który wydał paszport. Paszport dla zwierząt domowych jest ważny przez całe życie zwierzęcia domowego, ale musi ono mieć dodatkowo aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

  • Zwierzę powinno być oznakowane za pomocą mikroczipa lub tatuażu. Oznakowanie powinno być zgodne z wymaganiami kraju docelowego.
  • Transport zwierzęcia powinien odbywać się w odpowiednich warunkach, które zapewnią mu bezpieczeństwo i komfort. Przewoźnik powinien zapewnić właściwą temperaturę i wentylację, a także odpowiednią ilość jedzenia i wody.
  • W wielu środkach transportu – m.in. w pociągu – wymagane jest, by zwierzę podróżowało w transporterze.
  • W niektórych krajach wymagane jest uzyskanie specjalnego zezwolenia na transport zwierząt. Przed planowanym transportem należy skontaktować się z odpowiednimi instytucjami lub władzami kraju, do którego zwierzę będzie transportowane, w celu uzyskania informacji o wymaganiach i procedurach.

Należy pamiętać, że powyższe wymagania są ogólne i mogą się różnić w zależności od kraju. Przed planowanym transportem należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami kraju docelowego i skontaktować się z weterynarzem lub innymi odpowiednimi instytucjami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

fot. anvel / Pixabay