transport miejski

Według ustawy Prawo o ruchu drogowym, autobus to „pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób, łącznie z kierowcą” i którego budowa pozwala na jazdę z prędkością większą niż 25 km/h.

Autobusami potocznie nazywamy duże pojazdy samochodowe, którymi przewozi się większe grupy pasażerów. Są faktycznie budowane właśnie z taką myślą – przewóz osób to ich główna funkcja.

Prawo jazdy na prowadzenie autobusu

Do prowadzenia autobusu trzeba mieć prawo jazdy kategorii D oraz D1 – to jednak uprawnia do prowadzenia pojazdu przewożącego maks. 17 osób, licząc z kierowcą. Aby prowadzić autobus z przyczepą, trzeba zrobić prawo jazdy kat. D + E, lub C + E i D. Kierowca, który zawodowo przewozi pasażerów musi mieć jeszcze świadectwo kwalifikacji wstępnej.

Stan techniczny autobusów

Autobusy muszą spełniać specjalne warunki techniczne i mieć ważne świadectwo homologacji. Wydane w dowolnym państwie Unii Europejskiej jest ważne także w pozostałych. Warunki techniczne autobusów ustala minister do spraw transportu.

Z jaką prędkością może jechać autobus?

Maksymalna dopuszczalna prędkość autobusu w Polsce to 50 km/h w terenie zabudowanym. W terenie niezabudowanym może poruszać się z prędkością 70 km/h, a na drogach dwujezdniowych, ekspresowych i autostradach 80 km/h. Autobus spełniający dodatkowe wymogi techniczne mogą jeździć także po drogach ekspresowych i autostradach, a ich prędkość maks. wynosi 100 km/h.

Podział autobusów

Autobusy dzielą się pod względem długości na klasy grupowane:

mini (poniżej 8 m)

midi (około 9-10 m)

maxi (11-12 m)

mega (13-15m oraz przegubowe)

Podział autobusów pod względem wysokości podłogi – autobusy:

wysokopodłogowe,

średniopodłogowe,

niskowejściowe,

niskopodłogowe.

Podział według klasyfikacji funkcjonalnej:

szkolne – są używane do dowożenia uczniów do szkół,

miejskie – używane w komunikacji miejskiej, maja kilka wejść i miejsca stojące,

podmiejskie – jeżdżą w komunikacji podmiejskiej i/lub regionalnej. Mają więcej miejsc siedzących i mniej miejsc stojących,

międzymiastowe – używane w komunikacji międzymiastowej, głównie mają miejsca siedzące. Zwykle są one wysokopodłogowe,

turystyczne – jeżdżą na dużych dystansach, o podwyższonym standardzie i pokładzie, mają miejsca siedzące, pojemny luk bagażowy, toaletę, minibarek, klimatyzację,

kombi – używane w komunikacji międzymiastowej,

specjalne – to autobusy specjalnego przeznaczenia.

fot. balticmedia / Pixabay